Atlassian Confluence a Confluence doplňky

Licenční informace pro Confluence

Confluence 6.8.0

Copyright © 2003.0 - 2015.0 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Použití tohoto produktu je předmětem ujednání Atlassian End User Agreement, pokud není specifikováno jinak.

Tento produkt obsahuje software vyvíjený Apache Software Foundation.

Tento produkt také obsahuje následující programové knihovny, které jsou chráněny GNU LGPL licencí:

Tento produkt také obsahuje programový kód vytvořený třetími stranami.

Doplňující podrobnosti týkající se těchto kódů a jiných kódů třetích stran obsažených v tomto produktu včetně uplatňovaných vlastnických práv, právních a licenčních ujednání, jsou dostupné v podsložce „licenses“ v instalační složce Confluence.